Коментар по KLIMADAPT

Наскоро се запознах с информационно – образователния портал „Климадапт”, предназначен за запознаване на интересуващите се с промените в глобалния климат и ефектите от…

Отзив

В портала КЛИМАДАПТ се съдържа много информация за климатичните промени, организирана в подходяща форма както за използване от учителите, така и за самостоятелна…

Референция за сайта „Климадапт”

Създаденият в рамките на проекта „Променяме се с климата” информационно-образователен портал КЛИМАДАПТ е много полезен както за широката общественост, така и за преподаватели…

Отзив за портала КЛИМАДАП

Порталът КЛИМАДАПТ е направен изключително професионално и достъпно за ползване от широка аудитория. Всеки учител може да го приложи в урочната и извънурочната…

Национална заключителна конференция „Променяме се с климата“ – 25 март 2024, София

Национална заключителна конференция „Променяме се с климата“ – 25 март 2024, София

Образователни и екологични експерти ще представят резултатите по проект „Променяме се с климата“, разработените ресурси и възможностите да се справим с климатичните и…

Порталът „Климадапт” – незаменим помощник в екологичното образование
|

Порталът „Климадапт” – незаменим помощник в екологичното образование

Уникалният по рода си информационно-образователен портал Климадапт вече е на ваше разположение напълно безплатно. Там ще откриете широк спектър от информационни материали и…

Представяме ви добрите практики в сферата на образованието за климатичните промени 
|

Представяме ви добрите практики в сферата на образованието за климатичните промени 

Добрата практика представлява реализирана идея или концепция, която работи ефективно, постига целта си и може да бъде проповторена. Това могат да бъдат проекти,…