Регионални информационни срещи

Регионални информационни срещи

В периода 24 ноември – 13 декември 2022 година предстои да бъдат проведени регионалните информационни срещи по образователния проект „Променяме се с климата”.

Министър-председателят на Тувалу с обръщение към световните лидери на COP

Министър-председателят на Тувалу с обръщение към световните лидери на COP

Страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) се събират в рамките на тазгодишната 27-ма конференция по изменението на климата (COP27). Провежда се от 6 до 18 ноември, домакин на срещата е Египет.

Първите 78 учители вече са обучени в 2-кредитни програми по проект „Променяме се с климата“

Първите 78 учители вече са обучени в 2-кредитни програми по проект „Променяме се с климата“

Първите две групи – общо 78 учители от училищата-партньори по проект „Променяме се с климата“, преминаха тридневно присъствено обучение в периода 11 –…

Тридневно обучение в периода 11-15 юли 2022 по проект „Променяме се с климата“

Тридневно обучение в периода 11-15 юли 2022 по проект „Променяме се с климата“

78 учители от училищата-партньори по проект „Променяме се с климата“, преминаха тридневно присъствено обучение в периода 11-15 юли 2022 година, по програмите „Екологично …

Програми за обучение на педагогически специалисти по проект „Променяме се с климата“

Програми за обучение на педагогически специалисти по проект „Променяме се с климата“

В рамките на проекта са разработени, одобрени от Министерството на образованието и науката и вписани в Информационния регистър на одобрените програми за квалификация…

Резултати от регионалните срещи с училищата-партньори по проект „Променяме се с климата“

Резултати от регионалните срещи с училищата-партньори по проект „Променяме се с климата“

Климатичните промени предизвикват глобални и локални последици, които имат различни измерения – човешки, политически, икономически, екологични. Въпреки, че повечето от проблемите и решенията…