Училищата партньори в „Променяме се с климата“ – домакини на 6-те регионални въвеждащи срещи

Училищата партньори в „Променяме се с климата“ – домакини на 6-те регионални въвеждащи срещи

Вдъхновени и заредени с идеи сме от проведените шест Регионални въвеждащи срещи по проект „Променяме се с климата“! Успешно активирахме местните общности и отворихме широка дискусия…

Регионална въвеждаща среща в община Тунджа

Регионална въвеждаща среща в община Тунджа

Регионалната среща на територията на община Тунджа се проведе на 24 март с участието на педагогически специалисти, експерти от местни неправителствени организации, представители…