Коментар по KLIMADAPT

Наскоро се запознах с информационно – образователния портал „Климадапт”, предназначен за запознаване на интересуващите се с промените в глобалния климат и ефектите от…

Отзив

В портала КЛИМАДАПТ се съдържа много информация за климатичните промени, организирана в подходяща форма както за използване от учителите, така и за самостоятелна…

Референция за сайта „Климадапт”

Създаденият в рамките на проекта „Променяме се с климата” информационно-образователен портал КЛИМАДАПТ е много полезен както за широката общественост, така и за преподаватели…

Отзив за портала КЛИМАДАП

Порталът КЛИМАДАПТ е направен изключително професионално и достъпно за ползване от широка аудитория. Всеки учител може да го приложи в урочната и извънурочната…